คุยกับ Tibicos ผู้นำเทรนด์คีเฟอร์น้ำผลไม้ที่เหมือนกินน้ำอัดลมแต่ดีต่อสุขภาพระบบลำไส้

คุยกับ Tibicos ผู้นำเทรนด์คีเฟอร์น้ำผลไม้ที่เหมือนกินน้ำอัดลมแต่ดีต่อสุขภาพระบบลำไส้

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. In gravida auctor ac morbi duis mi, bibendum quam dolor.

Colors

#414A6B
#262F51
#F3C130
#FF5851
#1C1B20
#B49A85

Subtitle

Typography

H1 50px, line 65px, letter -2%

H2 45px, line 60px, letter -2%

H3 32px, line 130%, letter -2%

H4 22px, line 120%, letter -1%

H5 17px, line 120%, letter 12%
H6 - UPPERCASE 13px, line 160%, letter 12%

Large Paragraph,  22px, line 150%, after padding 25x, letter -1%

Default Paragraph,  16px, line 30px, after padding 25x, letter 0

Tiny Paragraph,  12px, line 100%, after padding 25x, letter 0.5%

We’re incredibly thankful to the brands who help us ...

Flexible Column use class:
.flex-wrap .col-3 .flex-center

available from col-2 to col-6

Value One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Value Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Value Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Value Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Value Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Our work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

20,000

Stat Title #1

20,000

Stat Title #1

20,000

Stat Title #1

Since [date], we’ve helped:

20,000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

20,000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

20,000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

20,000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

20,000 people

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nearly half of all children in foster care have learning disabilities or delays.

Nearly half of all children in foster care have learning disabilities or delays.

Nearly half of all children in foster care have learning disabilities or delays.

Nearly half of all children in foster care have learning disabilities or delays.

Stat / risk / about those you serve

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

“I had no idea...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Our goals for the future...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. In gravida auctor ac morbi duis mi, bibendum quam dolor. Facilisi nisl, convallis nec odio magna mattis mi consectetur. Euismod at id mauris, eu porttitor. Amet, amet, tempus libero diam. Nibh arcu sit dis quis hendrerit ut. Sapien, praesent non est consequat.

Lorem ipsum...

Help us change [...]

Blog Post

ผ้าทอมือโบราณ ชุมชนอีสาน หมู่บ้านปางลาว

เดินทางสู่ “หมู่บ้านปางลาว” ชุมชนอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมชุมชนที่อนุรักษ์ผ้าทอมือโบราณ ที่ต้องการส่งต่อความรู้ในการทอผ้าให้คนรุ่นใหม่ เพื่อไม่ให้วัฒนธรรมการทอผ้าหายไป และอยากให้คนในชุมชนมีรายได้ต่อเนื่องจากการขายผ้าทอมือโบราณ  ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2506-2508 ชาวบ้านจากภาคอีสานได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงราย มีทั้งคนจากจังหวัดอุดรธานี ,กาฬสินธุ์ ,บุรีรัมย์ และโคราช ได้มาลองอาศัยอยู่ก่อน หลังจากนั้นค่อยเหมารถไฟ หรือรถบรรทุกเพื่อพาญาติและลูกหลานตามมาอาศัยอยู่ด้วยกัน บางส่วนก็ขายที่ดินจากทางอีสานเพื่อมาซื้อที่ดินภาคเหนือ บางส่วนก็นำสิ่งของมาแลกที่ดิน หลังจากนั้นก็ค่อยๆถางปรับพื้นที่ เพื่อใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ทำมาหากิน การทอผ้าด้วยมือ เริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมการทอผ้าของคนอีสาน เพราะปกติคนอีสานจะทอผ้าเองอยู่แล้ว เอาไว้ใช้สำหรับงานบุญและงานประเพณีต่างๆ

กาแฟลดโลกร้อนและพื้นที่สีเขียวบนดอย Magpie Farm

กาแฟลดโลกร้อนคืออะไร? ปลูกกาแฟกับป่าดีกว่าปลูกบนพื้นที่อื่นอย่างไร? และทำไมกาแฟต้องมีพืชพี่เลี้ยง? “คุณซาน-สุนทร มิ่งสิริเจริญ” เกษตรกรรุ่นใหม่จาก Magpie Farm ฟาร์มเกษตรกาแฟและอโวคาโด จ.เชียงราย ผู้มีแนวคิดในการปลูกกาแฟด้วยกันกับธรรมชาติ จะมาเล่าเรื่องราวของกาแฟลดโลกร้อนผ่านบทความนี้  ปี 2050 อาจไม่มีกาแฟ ทุกวันนี้ปัญหาที่มีผลกระทบไปทั่วโลกคือ ภาวะโลกร้อน ทุกคนสัมผัสได้ว่าสภาพอากาศมันร้อนขึ้น แดดเผา มีการแปรปรวนของอากาศหลายครั้งในหนึ่งวัน มีการคาดการณ์ว่าปี2050 อาจจะไม่มีกาแฟอีกแล้ว ถ้าหากเรายังไม่ทำอะไรกับอุณหภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันก็ยังมีการค้นคว้าคิดหากาแฟสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่

ตัดความกลัว เพิ่มความกล้า สนทนาอิงลิชกัน! Hello World ครั้งที่1

By : Pailin Kamsingha ครั้งแรกกับ “Hello World” กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยฝึกให้ตัดความกลัว เพิ่มความกล้า และมีความมั่นใจในการพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จัดขึ้นที่ออฟฟิศต้นซีดาร์ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา  ผู้เข้าร่วม Hello World มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมรับประทานมื้อเที่ยงด้วยกัน และสนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้อคำถามต่างๆ ที่เราได้สุ่มจับฉลากขึ้นมา เช่น What

Open Positions:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci.

Need some inspiration in your inbox?

Sign up for emails from …

Need some inspiration in your inbox?

Sign up for emails from …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. In gravida auctor ac morbi duis mi, bibendum quam dolor. Facilisi nisl, convallis nec odio magna mattis mi consectetur ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Feugiat vulputate amet, lorem quis lacus, mauris at etiam orci. In gravida auctor ac morbi duis mi, bibendum quam dolor. Facilisi nisl, convallis nec odio magna mattis mi consectetur ...
THE PROBLEM

We stand against the tide of unethical business practices.

One does not have to look very far to find examples of unethical businesses and an erosion of basic core values. Watchdog groups keep track of businesses around the world, noting human rights abuses, damage to the earth, and shady business practices. Through TonCedar, we hope to unite those who are passionate about seeing the good businesses thrive with entrepreneurs who are working hard to do the right thing.

JOIN THE MOVEMENT

TonCedar is a social enterprise that gathers leaders in Northern Thailand and shapes the culture of work. We believe there is a way to ethically run a business, care for people, and improve the world through the workplace culture.

August 5, 2020
คุยกับ Tibicos ผู้นำเทรนด์คีเฟอร์น้ำผลไม้ที่เหมือนกินน้ำอัดลมแต่ดีต่อสุขภาพระบบลำไส้ คุยกับ Tibicos ผู้นำเทรนด์คีเฟอร์น้ำผลไม้ที่เหมือนกินน้ำอัดลมแต่ดีต่อสุขภาพระบบลำไส้ About Us Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit...